โครงการล่องเรือศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  21-22 มีนาคม 2561  (คลิกที่ภาพหรือลิงค์ เพื่อดูภาพ..)

  

  ป้อมผีเสื้อสมุทร


  

  ป้อมพระจุลจอมเกล้า


  

  บางน้ำผึ้ง


จบ