พัฒนาบุคลากร  ณ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน บางชัน 6-7 ตุลาคม 2559  (คลิกขวาที่ภาพ เพื่อบันทึก..)

จบ