อนุสาวรีย์ในจังหวัดสมุทรปราการ
    พระเจ้าอโศกมหาราช วัดอโศการาม อำเภอเมือง
    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
    พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ว่าการอำเภอพระประแดง
    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนนายเรือ
    พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ศาลาทรงยุโรป หลังองค์พระสมุทรเจดีย์
    พระบรมรูปทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สะพานภูมิพล พระประแดง
    อนุสรณ์รถไฟสายปากน้ำ อยู่ตลาดเมืองสมุทรปราการ หน้าตลาดวิบูลย์ศรี