ป้อมเสือซ่อนเล็บ

           ป้อมเสือซ่อนเล็บ  อยู่ที่ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ  ซึ่งได้ย้ายโรงเรียนมาจากวังเดิมใน พ.ศ.2495

           สมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)  ทรงเห็นว่าบริเวณปากแม่น้ำอันเป็นที่ตั้งของเมืองสมุทรปราการปัจจุบันจะเป็นช่องทางที่ข้าศึกจะยกทัพมาได้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นที่ตำบลปากน้ำในปี พ.ศ.2362 โดยใช้เวลาสร้าง 3 ปี  และได้จัดสร้างป้อมปราการขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำถึง 6 ป้อม คือ  ป้อมประโคนชัย  ป้อมนารายณ์ปราบศึก  ป้อมปราการ  ป้อมประกายสิทธิ์  ป้อมนาคราช และป้อมผีเสื้อสมุทร  ในขณะที่สร้างเมืองนั้น รัชกาลที่ 2 ได้เสด็จทอดพระเนตรหลายครั้งและทรงสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่เกาะกลางน้ำแล้วพระราชทานนามว่า “พระสมุทรเจดีย์”

           การสร้างยังมิทันเสร็จได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน  ต่อมาในรัชกาลที่ 3  ได้ทรงสร้างต่อจนสำเร็จและสร้างป้อมขึ้นอีก 3 แห่ง คือ  ป้อมตรีเพชร  ป้อมคงกระพัน และป้อมเสือซ่อนเล็บ

กลับ