ป้อมนาคราช

           ป้อมนาคราช  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๕  อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระย  ปัจจุบันมีซากแนวกำแพงให้เห็   แนวกำแพงอยู่ตั้งแต่โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์  เรื่อยมาจนถึงบริเวณบ้านพักครูและบ่อเลี้ยงปลาที่ชาวบ้านเข้ามายึดครองทำมาหากินอยู่   บ้านบางหลังสร้างอยู่ในแนวกำแพงเดิม   ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าเคยมีการขุดพบปืนใหญ่โบราณหลายกระบอก   ในฤดูแล้งจะเห็นแนวกำแพงป้อมชัดเจนเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร  แต่ไม่ต่อเนื่องกัน

           ลักษณะของกำแพงป้อมนาคราชค่อนข้างหนา ใหญ่ ลาดเทกว่าป้อมอื่นๆ  คงเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลมีปัญหาเรื่องน้ำทะเลเซาะแนวกำแพง

           ป้อมแห่งนี้หากมีการบูรณะต้องใช้งบประมาณมาก  ผู้ที่จะช่วยดูแลรักษาป้อมให้คงอยู่ก็คือชาวบ้าน นักเรียน ผู้ปกครอง  รวมถึงหน่วยราชการไม่ว่าโรงเรียน  กองทัพเรือและกรมศิลปากรกลับ