ป้อมสมิงพราย

            ป้อมสมิงพราย  หรือ ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย   ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นป้อมที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗โดยโปรดฯ ให้กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ เป็นแม่กองสร้างปราการเมืองพระประแดง (นครเขื่อนขันธ์)ขึ้น ทางฝั่งตะวันตกและสร้างป้อมเพิ่มเติมทางฝั่งตะวันตก  ๕ ป้อมคือ

-    ป้อมแผลงไฟฟ้า

-    ป้อมมหาสังหาร

-    ป้อมศัตรูพินาศ

-    ป้อมจักรกรด

-    ป้อมพระจันทร์พระอาทิตย์

ต่อมาในปีมะเส็ง  พ.ศ.๒๓๘๘   โปรดให้กรมหลวงรักษรณเศเป็นแม่กองสร้างป้อมเพิ่มเติมที่เมืองพระประแดง (นครเขื่อนขันธ์)   ดังนี้

๑.  เสริมป้อมมหาสังหารและป้อมเพชรหึงขึ้นอีกชั้น ๑

๒.  ทำป้อมปีกกาขึ้นที่หน้าเมือง  ๒ สาย  เรียกว่า  ปีกกาวงเดือน

ส่วนป้อมที่สร้างขึ้นทางฝั่งตะวันออกอีก  ๓ ป้อม  เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๗  คือ

๑.  ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย

๒.  ป้อมปีศาจสิง

๓.  ป้อมราหูจร

ป้อมเหล่านี้ยังเหลือปรากฎให้เห็นอยู่คือ  ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย  ยังพอมีสภาพเป็นป้อมอยู่บ้างบางส่วนปัจจุบันในบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพระประแดง (โรงพยายาบโรคเรื้อน)  กระทรวงสาธารณสุข

  กำแพงป้อมสมิงพราย (ทางเข้าโรงพยาบาลพระประแดง)

  ป้อมสมิงพราย   มุมป้อมสมิงพราย

  แนวกำแพง  ปัจจุบันเป็นทางเดินของชาวบ้าน   ปัจจุบันบริเวณป้อมสมิงพรายเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพระประแดง

กลับ