วัดในอำเภอบางพลี

              วัดราษฏร์มหานิกาย

                            วัดคลองปลัดเปรียง  ตำบลบางแก้ว

                            วัดบางแก้ว  ตำบลบางแก้ว

                            วัดหนามแดง  ตำบลบางแก้ว

                            วัดบางโฉลงนอก  ตำบลบางโฉลง

                            วัดบางโฉลงใน  ตำบลบางโฉลง

                            วัดราษฎร์นิยมธรรม  ตำบลบางปลา

                            วัดราษฎร์บูรณะ  ตำบลบางปลา

                            วัดคลองชวดลากข้าว  ตำบลบางพลีใหญ่

                            วัดบางพลีใหญ่กลาง  ตำบลบางพลีใหญ่

                            วัดสลุด  ตำบลบางพลีใหญ่

                            วัดกิ่งแก้ว  ตำบลราชาเทวะ

                            วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม  ตำบลหนองปรือ

              วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

                            วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล  ตำบลบางปลา