วัดในอำเภอพระประแดง

              วัดราษฏร์มหานิกาย

                            วัดแค  ตำบลตลาด

                            วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์  ตำบลตลาด

                            วัดโมกข์  ตำบลตลาด

                            วัดคันลัด  ตำบลทรงคะนอง

                            วัดจากแดง  ตำบลทรงคะนอง

                            วัดป่าเกด  ตำบลทรงคะนอง

                            วัดบางกระสอบ  ตำบลบางกระสอบ

                            วัดบางกอบัว  ตำบลบางกอบัว

                            วัดราษฎร์รังสรรค์  ตำบลบางกะเจ้า

                            วัดครุนอก  ตำบลบางครุ

                            วัดครุใน  ตำบลบางครุ

                            วัดชมนิมิตร  ตำบลบางจาก

                            วัดชังเรือง  ตำบลบางจาก

                            วัดบางน้ำผึ้งนอก  ตำบลบางน้ำผึ้ง

                            วัดบางน้ำผึ้งใน  ตำบลบางน้ำผึ้ง

                            วัดกลาง  ตำบลบางพึ่ง

                            วัดบางพึ่ง  ตำบลบางพึ่ง

                            วัดรวก  ตำบลบางพึ่ง

                            วัดกองแก้ว  ตำบลบางยอ

                            วัดบางกระเจ้ากลาง  ตำบลบางยอ

                            วัดบางกระเจ้านอก  ตำบลบางยอ

                            วัดบางขมิ้น  ตำบลบางยอ

                            วัดกลางสวน  ตำบลบางหญ้าแพรก

                            วัดท้องคุ้ง  ตำบลบางหญ้าแพรก

                            วัดบางหญ้าแพรก  ตำบลบางหญ้าแพรก

                            วัดแหลม  ตำบลบางหญ้าแพรก

                            วัดบางฝ้าย  ตำบลบางหัวเสือ

                            วัดบางหัวเสือ  ตำบลบางหัวเสือ

                            วัดสำโรงใต้  ตำบลสำโรงกลาง

                            วัดสำโรงเหนือ  ตำบลสำโรงกลาง

                            วัดมหาวงษ์  ตำบลสำโรงใต้

                            วัดโยธินประดิษฐ์  ตำบลสำโรงใต้

                            วัดสวนส้ม  ตำบลสำโรงใต้

              วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

                            วัดพญาปราบปัจจามิตร  ตำบลตลาด